Dansprotocol Oud Poelgeest

Ter voorbereiding van een nieuw dansseizoen hebben wij een aantal regels opgesteld om aan de voorschriften te voldoen, die gelden als gevolg van coronapandemie.

Geraadpleegde bronnen:
• Regels/adviezen RIVM
• Praktische uitwerking hiervan en een algemeen dansprotocol dat door dansondernemers is opgesteld en goedgekeurd door de overheid (www.dansondernemers.nl)
• Er is sprake van een levend document. Dit betekent dat als er aanvullende maatregelen of versoepelingen worden aangekondigd, dit document ook zal worden aangepast.

Afspraken die gemaakt zijn door het bestuur voorafgaand aan het nieuwe dansseizoen:
• Alle leden zullen van ons eigen dansprotocol en afspraken op de hoogte worden gesteld voordat wij beginnen met dansen.
• Nieuwe leden kunnen gezien het maximum aantal dansers niet zomaar langs komen om een proefles te volgen.
• Het bestuur treedt op als coronacoördinator. Zij zullen dit volgens een schema doen, zodat de gehele avond iemand van het bestuur aanwezig is en als aanspreekpunt kan fungeren.
• Indien de regels niet worden nageleefd kan het bestuur de desbetreffende persoon een (tijdelijk) verbod tot aanwezigheid in de accommodatie, gebruikt door de vereniging, opleggen dan wel het lidmaatschap intrekken.

Belangrijke regels/afspraken tijdens de dansavonden zijn:
Algemeen
1. houd 1,5 (anderhalve) meter afstand
2. reinig je handen met gel bij binnenkomst, na toilet bezoek e.d.
3. schud geen handen.
4. hoest/nies in de binnenkant van de elleboog.
5. gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
6. reinig het toilet na gebruik
NB: dansers hoeven niet perse 1.5 meter van elkaar te dansen als het echt niet anders kan (nieuwe afspraken 1 juli 2020)

Gezondheidscheck
Kom NIET als je een van de volgende vragen met “Ja” beantwoordt.
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
3. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met koorts en/of benauwdheidsklachten?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met het COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het COVID-19 is vastgesteld?
Handen wassen/desinfecteren
• Indien de school geen handenwas instructies heeft geplaatst zal Oud Poelgeest hier zorg voor dragen op de dansavond (maandagavond).

Verdere voorbereiding:
a . De dansers zal dringend worden gevraagd om niet op de repetitie te komen bij (mogelijke)
verkoudheid, koorts, hoesten of niezen, dan wel na contact met iemand met Covid.
b. De leden worden ingedeeld in twee groepen die op maandagavond na elkaar zullen dansen.
c. De leden worden vóór het begin van het nieuwe seizoen geïnformeerd over in welke groep
ze zullen worden geplaatst. Geen reservering per avond maar vaste groepen.
d. Aan de leden zal worden gevraagd om de handen te wassen voordat ze naar de repetitie komen.
e. De leden moeten thuis hun danskleding aantrekken want ze kunnen zich in de kleedkamer
en gymzaal niet omkleden.
f. Ze moeten een grote tas meenemen waarin ze, na het aantrekken van hun dansschoenen, hun straatschoenen, jas etc. kunnen doen.
g. Eventueel drinken moet men zelf meenemen.

Verloop dansavonden
1) De dansers worden in twee groepen ingedeeld zodat maximaal 30 dansers tegelijk in de gymzaal zijn.
2) Het oppervlak van de gymzaal bedraagt 252 m2 zodat elke danser effectief een ruimte
beschikbaar heeft van minimaal 5 à 6 m2.
3) De eerste groep danst van 19:30-20:30 u. Wisselen groepen 20:30-21:00. Tweede groep
21:00-22:00 u. In de wisseltijd worden de contactoppervlakken gereinigd (denk hierbij aan deurklinken etc).
4) De dansers van beide groepen wordt gevraagd maximaal 10 minuten voor de les aanwezig te zijn.
5) In de hal bij de voordeur komt een tafel te staan met desinfectiemiddel, papieren handdoekjes, een presentielijst en een vragenlijst over gezondheid en contacten. De dansers zijn verplicht om hiervan gebruik te maken.
6) De dansers trekken hun dansschoenen ter plekke aan. De straatschoenen gaan in een tas die in de gymzaal komt te staan zodat ze bij vertrek niet meer terug de kleedkamer in hoeven.
7) Er wordt solo gedanst. Men houdt elkaar dus niet vast. De dansleiding let er op dat de dansers voldoende afstand houden. (Eventueel werken we in het begin met pionnen om de afstand iets beter in de gaten te kunnen houden).
8) Alle ramen worden opengezet voor de ventilatie. Eventueel ook de nooduitgang.
9) Zo weinig mogelijk gebruik maken van de toiletten. Na toilet bezoek reinigt de gebruiker de contact oppervlakken.
10) Vooraf zullen daartoe aangewezen personen alles klaarzetten en in orde maken.
11) Na afloop zal alles wat aangeraakt is of kan zijn worden gedesinfecteerd.

Medisch handelen
• Als er medische handelingen moeten worden uitgevoerd gelden de volgende regels:
• In een acute noodsituatie wordt 112 gebeld.
• Bij intensieve medische hulp wordt eerst een arts geraadpleegd.
• Lichte medische handelingen (EHBO) kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd tenzij het meerdere volwassenen betreft.