Contributie

Volksdansen bij Volksdansvereniging Oud Poelgeest is niet duur: slechts € 55,00 (vanaf 1 januari 2024 60,00) voor een half jaar dansplezier. Betaling van de contributie (bij voorkeur in de maanden augustus en februari) t.n.v. Volksdansvereniging Oud Poelgeest te Leiden op rekeningnummer NL88INGB0000668997.

dancers 1957994 1920