Het bestuur van Volksdansvereniging Oud Poelgeest bestaat uit vijf leden:

Barbara van der Slikke-van Agt (voorzitter)

Eline Ang (secretaris)

Ineke van der Hoef (penningmeester)

Marjan Knijp (algemeen bestuurslid)

Wil Bakker (algemeen bestuurslid)